X

Kuna kevad on sellel aastal hiljaks jäänud, siis algselt 27. aprillile planeeritud sadamatalgud on nädala võrra edasi lükatud. Juhatuse ettepanek on pidada talgud 4. mail. Samal päeval toimuvad üle Eesti ka Teeme Ära talgud. Talgukorraldusest räägime lähemalt üldkoosolekul 3. mai õhtul.

Juuresolevatelt piltidelt on näha, et lumejärgne sadam kohe vajab hoolitsevat kätt.

Head seltsiliikmed!

Soeses mitmete asjaolude ebasoodsa kokkulangemisega on varem teatatud üldkoosoleku aeg muudetud.
Soela sadama seltsi selleaastane kevadine üldkoosolek toimub reedel, 3. mail 2013 a. kell 17.00 Allika Villas Meiuste külas.

Päevakord:

1. Registreerimine
2. Uute seltsiliikmete tutvustus
3. Juhatuse aruanne (2012. a. majandustulemused)
4. Revisjonikomisjoni seisukoht 2012. a. majandusaruande kohta.
5. 2012. a. aastaaruande kinnitamine
6. 2013. a. planeeritud ehitustööd sadamas
     a) sadama suudmeala süvendus
     b) sadama rekonstrueerimise II etapp (teed ja platsid, elektripaigaldis, pinnase äravedu)
     c) ujuvkai ehitus
     d) seltsiruumi vahesein ja avatäited
7. Seltsi majanduslik seis ja tulevikuplaanid
    - ülevaade rahalisest seisust -  2013. a. eelarveprojekt
    - lisatööd, mis vaja 2013. a. ära teha
    - toetused
    - uus koduleht
8. Kaikohtade jaotus
9. Talgutööde jaotamine
10. Võrgukuuri panipaikade üürilepingute allkirjastamine
11. Jooksvad küsimused, vaba mikrofon
Seltsiliige Andres jagas edasi Veeteede Ameti palvet kontrollida ja teha vigade parandust Lootsiraamatu Väinamerd puudutavale osale. Lootsiraamatu osa 2.3 mustand asub siin. Ilmainfot kajastava osa leiab siit.

Lootsiraamatu juba valmis 1. osa asub Veeteede Ameti koduleheküljel. Selle ingliskeelne link asub siin.

Siin on mõned pildid ideest, kuidas saab paate turvaliselt kinnitada sadama kai külge. Lihtsalt klõpsata karabiin aasa taha ja võidki rahulikult nautida sadamas toimuvat. Lihtne, kiire ja turvaline.
Siit ka küsimus kõigile seltsiliikmetele. Selle teostamiseks on vaja 30 jm.siledat ümarrauda läbimööduga 18 mm. Kui keegi teab, et  kusagilt on  võimalik saada materjali odavamalt kui 2,25€ jm. siis oleks tore sellest teada anda. See kokkuhoid avab uued võimalused uuteks tegemisteks. 

See veebirakendus on hea lihtne viis oma merematka planeerimiseks ning laevatamise tingimuste uurimiseks.

http://www.navionics.com/en/webapp
Muinastulede öö korraldajad soovivad sellele kenale ettevõtmisele hoogu juurde anda ning koguvad toetajaid. Info plaanide ja toetuste kohta on üleval Hooandjas. Muinastulede öö enda koduleht asub siin.

Pole kahtlust, et ka Soela sadamas 31. augustil lõke süüdatakse!

Alljärgnevalt mõned olulisemad teemad tänaselt seltsi juhatuse koosolekult.

Kõigepealt võtsime seltsi vastu 49nda liikme. Selleks on Veikko Raasuke, suvituskohaga Poka külas. Veikko töötab turvafirmas G4S ning annab oma panuse sadamaala turvalisuse tagamiseks. Tere tulemast!

Edasi rääkisime nendest sadama töödest, milles seltsisliikmed saavad ise kaasa lüüa. Toetuste taotlemisega on läinud meil hästi, aga sellele lisaks on hulk väiksemaid toimetusi, mille tegemine jääb seltsiliikmete õlgadele. Loodatevasti saab mõnegi neist teha ära aprilli lõpus toimuvatel talgutel.

Kõige suuremaks tööks on võrgukuuride hoonele drenaaži ehitamine. Selleks tuleb eelnevalt varuda hulk materjale ning töö nõuab palju tugevaid abikäsi. Urmas lubas aidata teha vajalikud ettevalmistused.

Talgute käigus loodame vedada tulevase puhta vee trassi ning taas-paigaldada lipumasti aluse. Sellele lisaks on hulk tavapärast kevadist koristustööd.

Koos sadama territooriumi valgustuse paigaldamisega loodame ehitada kaasaegse videovalve süsteemi. Ettevalmistustega on juba alustatud. Navigatsioonihooaja alguseks on esimesed valvekaamerad paigaldatud.

Oleme saanud esialgse pakkumise võrgukuuride ja seltsiruumi kindlustuseks. Aastane võrgukuuri kindlustus läheb igale boksiomanikule maksma 5 eurot.

Aprilli üldkoosolekul paneme paika paatide kaikohad. Poikinnituse soovijad finantseerivad ise poi ostu (selts on saanud väga hea pakkumise) ning poiankrud on plaanis valada talgute korras. Teemaks oli ka paatide kinnitamine kai külge. Valisime soovitava lahenduse ja Urmas uurib selle võimalikku hinda. Lahendust tutvustame täpsemalt üldkoosolekul.

Järgmine juhatus toimub vahetult enne üldkoosolekut, et täpsustada üldkoosoleku päevakord ning esitatavad materjalid.

Arhiiv