X

Laupäeval leidis endale Soela sadamas uue ankrupaiga üks klassikaline Soome paadimeistrite kätetöö - Finnsport 650. Paadi kerel on vanust juba üle 20 aasta. Senine kodu oli Hanko lähedal, Lõuna-Soomes.

Turvalist merelkäiku!

Sõru - Triigi liinile tuleva praami kaks vanemat õde on fotograaf Jarek Jõepera pildile sattunud.
Head talgulised ja talgute toetajad!

Kui talgujuht Urmas laupäeva hommikul Soela sadamas talgupäeva sisse juhatama asus, oli vihm juba sadama hakanud. Otsustasime, et kui ilm ei parane, siis suuremaid kangelastegusid tegema ei hakka, ja teeme ära ainult hädapärased tööd, nagu ujuvkai käigupoomide sisseviimine ja ettevalmistustööd betoneerimiseks. Varsti aga sadu lakkas tunnikeseks, tööhoog võttis tuurid üles ja alguses uskumatu lõpptulemusena said viieks tunniks planeeritud tööd tehtud kolme ja poole tunniga.

Paika said ujuvkai käigupoomid, kiiresti tekkis põhjamuulile ajutine laudtee betoonikäru jaoks, betoonisõlm alustas tööd ja uute muuliotsamärkide aluste betoneerimine võis alata. Samaaegselt said võsast puhtaks maanteeäärne metsatukk ja supelranna teeäär. Varsti olid ka muruplatsid rehitsetud, keevitustööd lipuvarda ja muuliotsamärkide aluste juures tehtud, võsa lõkkeplatsile kokku veetud. Puhtaks said seltsiruumi aknad ja võrgukuuri sein, paika sai baari valamu, baarilett sai uue värvikihi.

Nagu ikka, lõppesid talgud ühise söögilaua taga erinevaid talgutoite maitstes. Talgutel osales 40 heatujulist ja töökat talgulist, kellele kõigile suur tänu tõeliselt toimeka ja tulemusliku talgupäeva eest! Uued muuliotsamärgid paigaldame laupäeval kahe nädala pärast, kui betoon on kivistunud. Samuti on veel plaanis ekskavaatoritöö spordiplatsil vana kütusemahuti aluse korrastamiseks. Lisan Reeda talgupiltidele veel mõned fotod talgutöödest.

Märkmeid talgute kohta tegi: Margus.

Kevadtalgud läbi Reeda ja Imbi fotosilma.

2015 kevadtalgud

...Rapid Gallery Loading...
17. aprillil 2015. a. toimus Soela sadama seltsi üldkoosolek. Koosolek algas meie hulgast lahkunud seltsiliikme Ants Saguri (20.07.1962 - 18.01.2015) mälestamisega. Järgnevalt tehti väike kokkuvõte möödunud aastast, kinnitati juhatuse poolt esitatud majandusaruanne ja vaadati üle juhatuse ettepanekud käesoleva aasta eelarve ja planeeritavate investeeringute kohta.

Seoses volituste lõppemisega valiti järgnevaks kolmeks aastaks revisjonikomisjoni uus koosseis (Uku, Priit, Mattis). Muudeti teenuste hinnakirja: paadi hoidmine sadamas sadamahooajal - 15 EUR kuus, Leisi valla elanikule - 10 EUR kuus, seltsiruumi kasutamine ürituse läbiviimiseks - seltsiliikmele 10 EUR, mitte-seltsiliikmele 30 EUR.

Seltsi poolt on esitatud toetustaotlus KOP-programmi raames Soela küla bussiootepaviljoni ehitamiseks. Koosolekul lepiti kokku sadama töökorraldus käesolevaks hooajaks, abikapteniks saab ennast registreerida talgupäeval, 2. mail. Ühe abikapteni töökoormuseks sel hooajal on pool nädalat (ehk üks nädal kahe seltsiliikme peale nendevahelise kokkuleppe järgi).

Vahetati mõtteid ürituste korraldamise kohta sadamas. Pandi paika eelolevate talgute tööde nimekiri. Peamisteks talgutöödeks on: muuliotsamärkide aluste betoneerimine, ujuvkai käigupoomide paigaldus, vana kütusehoidla platsi korrastamine, territooriumi ja metsaaluse puhastamine, seltsiruumi akende pesu.

Lühikokkuvõtte koosolekust koostas Margus. Kohtumiseni kevadtalgutel 2. mail kell 10.00 sadamas!

PS. Alates 29. aprillist on sadama välisvalgustus pimedal ajal sisselülitatud ja paadid ka öösel videovalvega jälgitavad.

Head Soela sadama seltsi liikmed!
 
Kindlasti olete kõik pikisilmi ootamas, millal saaks juba oma tegemistega meile kõigile armsaks saanud sadamasse kolida.
Sadamahooaeg läheneb kiirel sammul ja kaugel ei ole päev, kus sadam on jälle täis paate, ja omavahel meretarkust vahetavaid laevakapteneid.
 
Kinnitan Teile, et ka juhatus on talveunest ärganud, ja tahab Teiega koos uutele väljakutsetele vastu astuda.
 
 
Saadan Teile juhatuse poolt kokkulepitud hooaja algusega seotud kokkusaamiste ajakava:
 
1) Laupäeval, 4. aprillil kell 10.00 - seltsi juhatuse koosolek (sadama seltsiruumis)
 
2) Reedel, 17. aprillil kell 18.00 - Soela sadama seltsi ÜLDKOOSOLEK (sadama seltsiruumis)
 
3) Laupäeval, 2. mail kell 10.00-15.00 - Soela sadama KEVADTALGUD
 
 
Palume siis kõigil oma kalendritesse üldkoosoleku ja kevadtalgute ajad ära märkida.
Info üldkoosoleku päevakorra kohta saadame Teile pärast juhatuse koosolekut.
 
Peatsete kohtumisteni sadamas!
 
Juhatuse nimel
 
Margus
 
PS. Lisan ühe pildi talvemeenutusega sadamast (rekordkõrge veetasemega, pärast jaanuaritormi, 11. jaanuaril 2015)Veeteede amet ja Saaremaa laevaehitaja Baltic Workboats sõlmisid täna majandusministeeriumi ettepanekul lepingu uue parvlaeva ehitamiseks, mis hakkab sõitma Sõru-Triigi liinil. Ehitusel arvestatakse nii liini vajaduste, kohalike mereolude kui ka olemasolevate sadamate eripäradega, teatas majandusministeerium.

Lepingu kohaselt valmib parvlaev 2017. aasta aprilli lõpuks ja maksab koos käibemaksuga 9,4 miljonit eurot. Sõru-Triigi uus laev võimaldab aastaringset vedu ja mahutab umbes 22 sõiduautot või kahte veoautot massiga 45 tonni. Tulevikus on mahutavust võimalik lisadeki paigaldamisega suurendada. Päästevahenditega varustatud sõitjakohti on laevas vähemalt 200. Ehitatav parvlaev on sarnane varem veeteede ameti poolt tellitud Kihnu ja Vormsi laevadele. Võrreldes praegu Sõru-Triigi liinil kurseeriva laevaga mahutab uus laev ligikaudu sama palju sõidukeid ja reisijaid, samas teda pole vaja sadamas ümber pöörata ehk reisi aeg on selle võrra lühem. Samuti on ministeeriumi teatel uue laeva manööverdusvõime ja merekindlus märkimisväärselt paremad. Laevale leitakse operaator avatud konkursiga. Leping veeteede ameti ja Baltic Workboatsi vahel sõlmiti vastavalt kehtivale optsioonile. Laeva ehitust rahastatakse 85 protsendi ulatuses Ühtekuuluvusfondist ning 15 protsendi ulatuses riigieelarvest.

Head uudised! Paljud meie sõsarsadamad saavad tubli rahasüsti, et ennast edasi arendada ja meresõitjatele paremat teenust osutada.

Allikas: Saarte Hääl

2013. aastal valminud Atla kalasadam soovib paigaldada lisakaisid, et laiendada sadama kasutamisvõimalusi ka tavaliste paadiomanike jaoks.

“Eelmisel suvel oli sadamas juba 20 paati, mis tähendab, et sadama mõõdud hakkavad praeguste parkimiskohtade järgi täis saama,” ütles Atla sadamakapten Paul-Robert Helk.

Lääne-Saare vallale esitatud taotluses soovib Atla sadama haldaja MTÜ Lümanda Sadamad projekteerimistingimusi ühe 12 meetri pikkuse ja ühe 18 meetri pikkuse betoonist ujuvkai rajamiseks ning muuli siseküljele 80 meetri pikkuse metallist jalakäijateraja ehitamiseks.

Sadamakapteni sõnul annaks kahe ujuvkai paigaldamine sadamas juurde 18 paadikohta, mis parandaks sadama mahutavust korralikult. Laiendamise tulemusel muutub praegune kalasadam külasadamaks, kuhu saab jätta ka paadi, mis ei ole registreeritud kalalaeva registris.

Põhjendades muuli siseküljele jalakäijate raja ehitamise vajadust, ütles Paul-Robert Helk, et praegu on muuli peal nii halb jalutada, et inimesed lõhuvad seal oma jalaluud ära.

Omal ajal üle Saaremaa siiasadamana tuntud Atla sadam on ajalooliselt olnud kauaaegne kalasadam ja kunagi ka tulelaevade talvituskoht. Atla sadam hävis pärast II maailmasõda, just siis suleti merepiir ka kohalike elanike jaoks täielikult.

Rekonstrueerimistööd kohaliku kalasadama taastamiseks algasid 2010. aastal PRIA meetme –kalasadamate investeeringutoetus – raames. Eestvedaja oli Lümanda vallavalitsus. Sadam valmis 2013. a kevadeks. Kahemeetrise süvisega Atla sadam teenindab kuni 12 meetri pikkusi aluseid.

Sadamast on võimalik sõita paadiga Vilsandile ja läänepoolsematele Eesti väikesaartele ja laidudele.

Arhiiv