X

Laupäeval, 16. augustil toimus seltsi juhatuse koosolek. Arutati erinevate tööde kulgu ja edasisi plaane.

Elektritööd - kaablid on paigaldatud ja ettevalmistused laternate ning elektriühenduspostide paigaldamiseks on tehtud. Laternad laekuvad praeguste plaanide järgi septembri lõpus ning tööd lõpetatakse siis paari päevaga.

Teed ja platsid - ettevalmistav pinnase koorimine on tehtud. Algaval nädalal viiakse teede ja platside alused projektijärgsele kõrgusele ning alustatakse killustiku paigaldamist. Tööde lõpptähtajaks on septembri lõpp.

Seltsiruumi klaasuksed ja vahesein - tööd on lõpetatud ja seltsile üle antud.

Võrgukuuride ja seltsiruumi drenaaź - hulk töid on tehtud ja materjalid on olemas. Töö tuleb viia lõpule talgutel.

Seltsiruumi dekoratiivsein - töödega on alustatud ja materjal on olemas. Töö tuleb viia lõpule talgutel.

Muruplatside heakorrastus - töödega saab alustada peale teede ja platside töö lõpetamist. Tööd tehakse talgu korras.

Juhatus tegi ettepaneku korraldada 28. septembril sadamas talgud. Peamisteks töödeks on drenaaźi lõpetamine, muruplatside haljastus ning seltsiruumi dekoratiivseina lõpetamine. Seekord on vaja palju abikäsi, sest tööpõld on lai ning rakandust on kõigile. Kaasa võtta labidad ja rehad.

Juhatus otsustas kutsuda kokku seltsi üldkoosoleku 29. novembril algusega kell 17:00. Kõigepealt kogunetakse sadamas ning koosolek ise toimub tavapäraselt Allika Villas.

Valminud on kodusadama vimplid Soela sadama paatidele. Kõik paadiomanikud, kes hoiavad oma paate sadamas, võivad küsida vimpli Marguse või Erkki käest. Lippude ja vimplite kandmise hea tava on toodud Eesti Jahtklubide Liidu kodulehel.

Lugupeetud seltsiliikmed!

Saadan Teile natuke infot juhatuse poolt, et oleksite sadamaasjadega kursis:

- Sadama suudmeala süvendustööd on tehtud. Ülemõõtmist ei ole veel tehtud, aga kui sõita sisse (välja) paralleelselt uue muuliga, siis peaks suudmeala keskel olema sügavust 2 meetrit. Ülemõõtmine plaanis sel nädalavahetusel.

- Ülearused savihunnikud on ära veetud ja mereäärne savist mägi on valmis "voolitud". Nüüd jääb veel veidi maastikukujunduslikke töid teha ja mäele nimi panna. Kõik ideed teretulnud, parimatele autasud!

- Juhatus on otsustanud seltsi raha eest osta vajalikud materjalid ja teha talgukorras ära võrgukuuri drenaazhi ja võrgukuuri dekoratiivseina. Pärast seda jääb seltsi rahakotti veel väike varu. Töid, mis vaja ära teha, aga on veel palju. 

- Laupäeval (22. juunil) ongi plaanis teha natuke talgutöid. Meie tavaline kokkusaamise aeg on kell 14 laupäeviti, kui kellelgi on mahti kaasa lüüa, siis see võimalus avaneb sel laupäeval juba alates kella 12.00-st. 

Plaanime ette võtta sellised tööd:

 1) võrgukuuri dekoratiivseina karkassi ehitus, vajaliku puitmaterjali katmine kaitselasuuriga, kui jõuame, siis ka lattide kinnitamine karkassile,

 2) ette valmistada tuleplatsid jaanitule jaoks (korrastada lõkkehunnikud),

 3) võrgukuuri drenaazhitööde jätkamine

 4) spordi- ja turistide platsi kividest ja juurikatest puhastamine, muru külvamine

 5) savimäe osaline katmine kattevõrguga (Ivar K. toetusena saadud), millele omakorda mullakihi peale vedamine

Kindlasti ei jõua me kõiki neid töid ära teha, ja suurem talgupäev on meil plaanis siis, kui teed-platsid tehtud (praegu ootame endiselt PRIA heakskiitu projektidele).

Vajalikud tööd on kindlasti 1) ja 2), ülejäänu sõltub ilmast ja inimeste arvust.

Pühapäeva (jaanilaupäeva) õhtul kell 21 süütame sadamas ka jaanilõkke. Täpsemat korraldust arutame laupäeval.

Parimate jaanitervitustega,

Margus.

PS.  Eelmisel nädalavahetusel lasti Soela sadamas vette ka esimene purjepaat sel hooajal.


Juhatuse infokiriJuhatuse infokiriJuhatuse infokiriJuhatuse infokiriJuhatuse infokiri

Ujuvkai on valmisUjuvkai on valmisUjuvkai on valmisUjuvkai on valmisUjuvkai on valmisUjuvkai on valmis
Ujuvkai paigaldamineUjuvkai paigaldamineUjuvkai paigaldamineUjuvkai paigaldamineUjuvkai paigaldamineUjuvkai paigaldamine

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade

30.05.2013

 

Paraneb väikelaevajuhtide väljaõpe

 

Vabariigi valitsus kinnitas tänasel istungil eelnõu, millega täiendati senist väikelaevajuhtide väljaõppe, eksami sisu ning toimumise korda. Nii Veeteede Ameti teostatud järelevalve käigus kui ka mitmel avalikul küsitlusel on märgitud, et väikelaevajuhtide väljaõppes on sageli puudulik või olematu reaalne praktika väikelaeva pardal.

 

Valdav osa määruse muudatustest tuleneb tänaseks väljakujunenud praktikast, mis on seni olnud reguleerimata. Täpsemalt reguleeritakse väikelaevajuhi teoreetilise ja praktilise väljaõppe mahtu, nõudeid praktilisele väljaõppele ja eksami korraldust. Praktikaeksam, mida enne võis sooritada ka simulaatoril, on asendatud praktilise väljaõppe ja praktikaarvestusega, mis ühtlasi paneb suurema vastutuse väljaõppe kvaliteedi eest kursusi korraldavatele isikutele.

Kõige mahukam täiendus eelnõus puudutab väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõppe korraldamist, nõudeid väikelaeva raadiosideoperaatori teadmistele ja vastava tunnistuse väljastamist. Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistuse saamiseks nõutav väljaõpe muutub senisest kättesaadavamaks.

Eesti väikelaevnikele on seni olnud kättesaadav ainult ROC (Restricted Operator's Certificate) tunnistus, mille väljaõpet võivad teostada ainult sertifitseeritud mereõppeasutused. Tulevikus võivad väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõpet läbi viia ka need kursuste korraldajad, keda Veeteede Amet on tunnustanud nii väikelaevajuhtide kui ka väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõppe valdkonnas.

Määrus jõustub üldises korras.

Juhatuse esimehe Marguse teatel algas täna ujuvkai ja paadipoide paigaldamine. Plaanide kohaselt kestab paigaldamine neli päeva. Alates nädalavahetusest saavad siis kõik "kassemehed" endale uue kai ning mugavalt paati ja paadist välja.

Seltsilised kohapealt võiksid võimalusel teha pilte ning panna need blogisse üles.
Hea abimees akvatooriumisuu süvendajatele...

Lisa aerofotosid Märten VaikmaaltLisa aerofotosid Märten VaikmaaltLisa aerofotosid Märten VaikmaaltLisa aerofotosid Märten Vaikmaalt
Siit leiab hiljuti toimunud sadamakaptenite ümarlaudade kokkuvõtte. Küsimuste korral võtke ühendust seltsi juhatuse liikme Urmasega.

Arhiiv